Onze expertise

Menselijk gedrag is nog steeds de sleutel tot succes in elke organisatie. Helaas gaat het hier soms (grondig) mis, zonder duidelijk aanwijsbare redenen. In de meeste gevallen die wij kennen, zijn de oorzaken veelal te vinden in verborgen en vaak subtiele wijzigingen in de interactie tussen individu en omgeving. Meestal zuchten we dan eens, proberen we onze frustraties onder controle te krijgen en gaan we verder met verhoogde inspanningen. "Werken met mensen is zo vermoeiend en moeilijk" horen wij dan, omdat we er van uitgaan dat menselijk gedrag te wisselvallig en moeilijk te begrijpen valt. 

Wisselvallig? Gelukkig wel, diversiteit is een zegen, geen probleem. Moeilijk te begrijpen? Helemaal niet, al is het wel minder rationeel dan we denken. Bij RESOLVED starten we van de meest recente inzichten in de gedragswetenschappen om samen met u pragmatische en werkbare oplossingen te vinden voor vraagstukken waarbij de mens centraal staat. Het meten van gedrag is hierbij meestal ons startpunt, of op zijn minst een cruciale component. Maar dit is vaak eenvoudiger dan u denkt. Vanuit onze inzichten in wat mensen binnen uw organisatie drijft, adviseren en implementeren wij ingrepen die werken en zichtbaar zijn in uw resultaten. Wenst u meer te weten, contacteer ons dan voor een inspiratievol gesprek, of kijk even op onze blog om te weten wat ons bezig houdt. Een persoonlijke ontmoeting werkt natuurlijk het beste, want al bij al zijn het   mensen die organisaties doen draaien. 

  • De link tussen menselijk gedrag en bedrijfsresultaat

    Menselijk gedrag is niet altijd rationeel. Toch is het mogelijk om dit gedrag te voorspellen. Vanuit inzicht in psychologische processen slagen we erin om de interactie tussen mens en bedrijfsresultaat beter te begrijpen.  Hiervoor maken we gebruik van data. We stellen vast dat heel wat organisaties over data beschikken waar verder niets mee gebeurt, vaak omdat het zeer specifieke kennis vereist om hiermee aan de slag te gaan.  Onze expertise in People analytics stelt ons in staat om hypotheses omtrent mensgerelateerde bedrijfsvraagstukken te toetsen aan de realiteit en van daaruit een gefundeerd advies te formuleren. Sterker nog, we zijn ook in staat om de impact van ons advies op concrete bedrijfsresultaten te meten.  

  • Ons faalbare brein.

    Management bestaat voornamelijk uit het nemen van beslissingen. En liefst de juiste of best mogelijke beslissingen op basis van de vaak schaarse informatie. In de praktijk komt dit vaak neer op eerder intuïtieve beslissingen. Dit is echter niet altijd de beste aanpak. Ons faalbare brein maakt soms wel de verkeerde keuzes. Systematisch gebruik van methoden en technieken uit de wetenschappelijke literatuur, gekoppeld aan de beschikbare kennis binnen de organisatie laten vaak toe de beslissingskwaliteit aanzienlijk te verhogen. Hierbij kunnen wij helpen. 

  • Met de juiste tools wordt het nemen van  gefundeerde, feitgebaseerde beslissingen over talent een stuk eenvoudiger

    RESOLVED ontwikkelt ook innovatieve People Decision Tools die organisaties ondersteunen bij het nemen van de best mogelijke beslissingen omtrent hun mensen: en dit zowel bij het aanwerven als het verder managen van talent. Deze tools dragen bij aan het nemen van objectieve geïnformeerde beslissingen met als doel een win-win voor zowel het talent als het bedrijfsresultaat. Het bijhouden van data voor analysedoeleinden, vraagt nog te vaak extra inspanningen van medewerkers, bovendien ziet men hier het nut niet van in doordat in realiteit weinig met deze gegevens gebeurt. Onze tools capteren data terwijl de ingevoerde gegevens onmiddellijk resulteren in een wetenschappelijk onderbouwd advies. Nieuwsgierig wat dit kan betekenen voor uw organisatie? Contacteer ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.